Engleski  kao zajednički jezik komunikacije širom sveta već dugo je neprikosnoven. Vaš mogući poslodavac (u inostranstvu, ali i u Srbiji) ili obrazovna institucija na kojoj želite da nastavite obrazovanje želeće da precizno znaju na kom je nivou Vaše znanje engleskog jezika pre nego što Vas uopšte uzmu u razmatranje kao potencijalnog kandidata.

Prateći ovaj trend i prepoznavši potrebe mladih ljudi, u Centru stranih jezika SPEAK već gotovo dve decenije pripremamo kandidate za Cambridge English ispite.

Zašto baš Kembridžova linija ispita?

Činjenica da su ovi ispiti osmišljeni pod okriljem univerziteta koji ima takav renome i 800 godina dugu tradiciju kao Kembridž, mnogo govori o ozbiljnosti ispita i važnosti  diplome koju stičete. A tokom godina rada sa našim polaznicima, mnogo puta smo se uverili  u kvalitet, sveobuhvatnost i preciznost ovih ispita. Ilustrativni su i ovi podaci:

  • Prvi Cambridge English ispit osmišljen je 1913. godine
  • U svetu postoji oko 50.000 pripremnih centara za ove ispite, među kojima i SPEAK
  • Svake godine oko 3.5 miliona kandidata širom sveta polaže neki od Kembridžovih ispita za proveru znanja engleskog jezika
  • Cambridge English ispiti priznati su širom sveta. Priznaje ih preko 12.500 institucija i organizacija

 

Šta sadrži FCE ispit?

FCE (Cambridge English: First) je najpopularniji  Cambridge English ispit u svetu, ali i u našoj školi, koja je dugogodišnji pripremni centar za ove ispite sa gotovo stoprocentnom prolaznošću kandidata.

Ovaj ispit  proverava koliko dobro se snalazite sa četiri veštine koje čine sastavni deo vladanja jezikom: slušanje, čitanje, pisanje i govor.

Zato se ispit sastoji od 4 dela: Reading and Use of English, Listening, Writing i Speaking.

Iste ove delove, naravno na različitim nivoima , možete očekivati na svim Kembridž ispitima (YLE-dečji ispiti, KET, PET, FCE, CAE,CPE) , kao i drugim relevantnim ispitima ovog tipa (IELTS, TOEFL, TOEIC i sl).

 

Kako izgleda priprema za FCE ili CAE ?

Po nekim procenama sa Kembridžovog sajta za dostizanje B2 nivoa, to jest nivoa potrebnog da biste položili FCE ispit, potrebno je ukupno oko 600 sati rada uz profesora (guided hours). Naravno, ovo može dosta varirati zavisno od motivacije, stepena izloženosti jeziku van časova, ličnih afiniteta i dr.

Međutim, konkretan  pripremni program/kurs  usmeren na polaganje FCE ispita ima smisla tek onda kada već imate dobru osnovu i stigli ste do B1 ili bar A2 nivoa.

Tokom ovog kursa u SPEAK-u sledimo dva osnovna toka:

  • Podizanje nivoa svih jezičkih veština što podrazumeva obnavljanje i proširivanje gramatičkih partija kao i vokabulara, vežbanje preciznog i tečnog usmenog izražavanja, vežbanje slušanja i rad na različitim pisanim formama. Sve ove aktivnosti ponavljaju se i smenjuju u toku trajanja kursa  kroz različite teme i obilje raznovrsnih aktivnosti.
  • Upoznavanje sa formatom i strategijama polaganja ispita znači da sledi  fokusiranje na konkretne tipove zadataka koji se pojavljuju na ispitu. Svi tipovi se analiziraju i vežbaju uz male savete kako da se izbegnu česte greške i kako da kandidat postigne najbolji mogući skor sa znanjem koje ima.

U SPEAK-u je dugogodišnje iskustvo naših predavača najbolji garant da će priprema biti sveobuhvatna, precizna i fokusirana i da će kandidate dovesti do cilja- Kembridž diplome.

I šta još …?

Pored očigledne i primarne koristi i prednosti koju stičete sa Kembridž diplomom, postoje i drugi , ne manje važni benefiti.

Razgovarajući sa našim nekadašnjim đacima o njihovom iskustvu, zaključili smo da im je priprema i polaganje ovih ispita bilo višestruko korisno iskustvo. Trening kroz koji su prošli pomogao im je da precizno misle i svoje misli izraze koncizno i jasno , da umeju da napišu razne forme koje su neophodne u daljem školovanju i poslovnom svetu i da sve kasnije ispite polažu sa lakoćom.

Kembridž ispiti su zaista dobra odluka i odlična investicija u budućnost.