INDIVIDUALNI KURSEVI ENGLESKOG

Potreban Vam je engleski jezik za posao? Imate planove za studije u inostranstvu? Ili prosto želite da se dalje usavršavate? Upišite INDIVIDUALNI kurs (jedan na jedan) i učite brzo i efikasno uz iskusne profesore!

Individualni kursevi su potpuno fleksibilni i mogu se prilagoditi Vašim željama, potrebama i mogućnostima. Možete izabrati:

 • OPŠTI ENGLESKI

Ovaj kurs je izbalansiran tako da  razvija sve četiri jezičke veštine (pisanje, čitanje, slušanje, govor) potrebne za vladanje jezikom, ali je akcenat na komunikaciji, koja je svakako najvažniji segment jezika. Radi se po oprobanom, efikasnom metodu koji maksimalno angažuje polaznika.

 • KONVERZACIJSKI ENGLESKI

Fokus je potpuno na komunikaciji , odnosno razvoju govornih veština. Časovi su bazirani na konverzaciji  kroz dijaloge, razgovore na zadate teme iz domena Vašeg interesovanja,ili diskusije, zavisno od nivoa. 

 • BIZNIS (POSLOVNI) ENGLESKI

Ovaj segment usmeren je na teme koje su bliske poslovnom svetu. Obuhvata vokabular i termine iz realnog sveta biznisa koji će biti zaista primenjivi u konkretnim situacijama – na poslovnim sastancima, seminarima, prezentacijama. I ovde se insistira na aktivnom korišćenju naučenog  vokabulara i struktura kroz dijalog, izražavanje mišljenja o različitim temama i simulaciju poslovnih sastanaka, pregovora, prezentacija.

Ovi kursevi namenjeni su svima  koji žele:

 • da imaju nastavu “skrojenu” po meri
 •  da rade na svojim komunikacijskim veštinama
 • da se fokusiraju na govorni jezik
 • da obnove i usavrše svoje znanje engleskog jezika
 • da aktiviraju pasivno znanje koje već poseduju 
 • ne žele da zapostave ono što su naučili

Opšte informacije:

 • Trajanje: PAKET od 8 časova plus 1 čas gratis!
 • Dinamika : 2 puta nedeljno po 60 minuta ( ili više, na Vaš zahtev)
 • Termini: popodnevni i večernji 
 • Početak kursa: krajem juna
 • Birate STANDARDNI, BIZNIS  ili KONVERZACIJSKI kurs
 • Nastavu izvode isključivo diplomirani filolozi sa iskustvom
 • Nastava se izvodi ONLINE, u virtuelnoj učionici sa profesorom
 • Za sve nivoe

PRIJAVITE SE ZA BESPLATAN PROBNI ČAS !

KONAČNO AKTIVIRAJTE SVOJ ENGLESKI JEZIK PO AKCIJSKIM CENAMA !

KORISTI OD INDIVIDUALNOG
KURSA ONLINE
INDIVIDUALNI  KURS OBUHVATA
√ savladavanje sposobnosti komunikacije√ upis na kurs
√ proširivanje vokabulara√ polaganje dijagnostičkog  testa*
√ sticanje samopouzdanja u izražavanju√ potrebne materijale**
√ razbijanje blokade u
komunikaciji
√ pohađanje nastave
√ kvalifikovani i stručni predavači√ konsultacije sa predavačem 
√ potpuna fleksibilnost 

*Dijagnostički test podrazumeva proveru poznavanja gramatičkih i leksičkih jedinica engleskog jezika. Test u trajanju od 60 minuta polaže se u prostorijama škole ili online i važan je kriterijum na osnovu koga odeređujemo odgovarajuću grupu za svakog polaznika.
**Odnosi se samo na online nastavu

ISKORISTITE PREDNOSTI INDIVIDUALNE NASTAVE !

√ Svih 60 minuta časa posvećeno je samo Vama

√ Vaš predavač će prilagoditi tempo, teme i termine Vašim potrebama i zahtevima

√ Vaš profesor će pratiti koji tip grešaka je karakterističan za Vas i raditi sa Vama na njihovom ispravljanju

NASTAVA ONLINE LETO 2020!

√ Najbezbedniji način da učite u vreme nakon epidemije!

√ Učite u udobnosti svog doma!

√ Ne gubite vreme na pripreme za izlazak i dolazak do škole!

√ Komunicirajte  sa profesorom  kao i u običnoj učionici!

√ Pratite na svom ekranu sve tekstove, prezentacije, video sadržaje i belu tablu koju predavač   deli sa vama!

ŠTA VAM JE POTREBNO?

Da biste nesmetano pratili online nastavu i učestvovali u aktivnostima potrebno je:

 • da imate internet konekciju 
 • da imate računar (sa mirofonom, kamerom i slušalicama), ili tablet ili mobilni telefon 
 • da instalirate  ZOOM aplikaciju na svoj računar ili mobilni telefon

I to je sve! 

Naš administrativno-tehnički tim će Vas uputiti kako da instalirate Zoom i kako da ga koristite. Sve je gotovo u par koraka i- možemo da krenemo!

AKCIJSKE CENE TOKOM LETA!

-50%

PUNA CENACENA ZA LETNJI KURS
8.000 dinara4.000 dinara

Pozovite radnim danima od 16:30 do 20:30 na telefone
061  22 10  484
065   56  38  312

Ili pišite na mail adresu:  speak.krusevac @gmail.com.