Kembridž sertifikati

SPEAK ima dugogodišnje iskustvo u pripremanju kandidata za Kembridž ispite i odličnu saradnju sa Britanskim savetom koji ove ispite organizuje u Srbiji. Naši kandidati pokazali su sjajne rezultate na različitim ispitima Univerziteta u Kembridžu – od ispita za decu do naprednih nivoa – i time stekli međunarodno priznate diplome.

Cambridge English ispite priznaje na hiljade kompanija, akademskih institucija, univerziteta i koledža, strukovnih tela i ustanova širom sveta. Kembridž ispiti vam omogućavaju da stečeno znanje verifikujete, da sebi otvorite nove mogućnosti u obrazovanju na univerzitetima, ili povećate svoje šanse za zaposlenje. Kembridž diploma svuda su prepoznatljive.

Cambridge English: Key (KET) A2*

Ovaj ispit je prvi korak za polaznike koji žele da napreduju ka višim nivoima. KET predstavlja ispit za početni nivo znanja i omogućava polaznicima da steknu potvrdu osnovnog znanja iz engleskog jezika. Početni nivo se dostiže nakon 180 do 200 sati učenja i povezan je sa A2 nivoom Saveta Evrope za znanje jezika.

Nivo: A2

Cambridge English: Preliminary (PET) B1*

PET testira kompetencije u komunikaciji za svaku od četiri jezičke veštine na nivou približnom dve trećine znanja za FCE ispit. Na ovom nivou, polaznik se uspešno snalazi u većini svakodnevnih situacija koje zahtevaju upotrebu engleskog jezika u sopstvenoj ili stranoj zemlji sa izvornim ili stranim govornicima. Ispit je povezan sa B1 nivoom Saveta Evrope za znanje jezika i zahteva u proseku oko 380 sati učenja kako bi se dostigao.(CEF)

Nivo: B1

Cambridge English: First (FCE) B2*

Najčešće polagan ispit među svim Cambridge English ispitima. FCE podrazumeva znanje svih jezičkih veština (govor, pisanje različitih pisanih formi, razumevanje, čitanje). FCE je široko priznat u privredi i industriji, a takođe i na mnogim univerzitetima, visokim školama i drugim institucijama u svetu. Ispit odgovara B2 nivou Saveta Evrope (CEF).
Počev od 2011. godine kandidatima je na raspolaganju i “školska” verzija FCE ispita. FCE for Schools prati isti format ispita kao i FCE i zahteva isti nivo znanja. Jedina razlika između ispita nalazi se u sadržaju tema koje su na FCE for Schools ispitu prilagođene interesovanjima i iskustvima kandidata školskog uzrasta.

Nivo: B2

Cambridge English: Advanced (CAE) C1*

Ovaj ispit zahteva visok nivo jezičkih kompetencija na engleskom jeziku za polaznike koji dostižu nivo znanja engleskog jezika za većinu zahtevnih situacija, uključujući posao i studiranje. CAE priznaju gotovo svi britanski univerziteti kao dokaz da kandidati poseduju odgovarajuće jezičke veštine za programe koji se održavaju i ocenjuju na engleskom jeziku. Ispit odgovara C1 nivou Saveta Evrope (CEF)

Nivo: C1

Certificate English Proficiency: (CPE) C2*

Ispit sa najdužim stažom u ponudi i najviša jezička kvalifikacija. CPE ispit podrazumeva visoke jezičke kompetencije i priznat je u mnogobrojnim institucijama visokog obrazovanja, uključujući gotovo sve univerzitete u Velikoj Britaniji. Poslodavci širom sveta takođe priznaju CPE. Ispit odgovara C2 nivou Saveta Evrope za znanje jezika i zahteva 950 do 1050 sati učenja kako biste se pripremili za polaganje. (CEF)

Nivo: C2

*pogledajte tabelu nivoa po CEF-u 

Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) Saveta Evrope je serija opisa sposobnosti koje se mogu primeniti na bilo koji jezik. Ovi opisi se koriste da bi se postavili jasni ciljevi i standardi u učenju jezika, da pomognu u definisanju nivoa znanja jezika i da bi interpretirali kvalifikacije u poznavanju jezika. Ovaj sistem je prihvaćen kao standard za definisanje jezičkih sposobnosti, ne samo u okviru Evrope, već I celog sveta, I igra glavnu  ulogu u politici jezika i edukacije.

Želite više informacija?

Pratite nas i na društvenim mrežama