TOEFL ispit

 

TOEFL ispit (Test of English as a Foreign Language) je standardizovani ispit kojim se proverava nivo znanja engleskog jezika kod studenata kojima engleski nije maternji jezik. Ovaj ispit se priznaje na više od 8500 koledža i univerziteta u preko 130 zemalja na svetu, uključujući Australiju, Kanadu, SAD, Britaniju. Osim toga, mnogi programi za stipendiranje i agencije koje izdaju odobrenja ili potvrde služe se rezultatima TOEFL ispita da bi procenili koliki je nivo znanja engleskog kod prijavljenih kandidata.

U Srbiji se polaže TOEFL IbT (Internet based) verzija. Za Listening i Speaking deo testa koriste se slušalice sa integrisanim mikrofonom. Test traje oko 3 sata sa jednom pauzom od 10 minuta.

Rezultati su dostupni na Internetu, i to 15 radnih dana nakon polaganja testa. Maksimalan broj poena koji možete da dobijete je 120.

KOJI SU SASTAVNI DELOVI TOEFL ISPITA?

TOEFL ispit ispituje sve četiri jezičke veštine potrebne za komunikaciju: govor, slušanje, čitanje i pisanje. Naglasak je na korišćenju engleskog jezika u komunikativne svrhe.

Zadaci zahtevaju od vas da kombinujete više jezičkih veština. Da biste akademski bili uspešni na koledžima i univerzitetima u engleskom govornom području, morate biti sposobni da kombinujete jezičke veštine u učionici.

Listening (Slušanje)

Za ovaj deo testa upoznajete se sa veštinama i strategijama za uspešno rešavanje zadataka uz korišćenje originalnih audio materijala.

Reading (Čitanje)

Za ovaj deo testa radi se na temeljnoj pripremi za uspešan pristup tekstovima tipičnim za TOEFL i vežabju se svi tipovi pitanja koji se pojavljuju u ovom delu.

Writing (Pisanje)

Za ovaj deo testa pripreme obuhvataju personalizovan pristup evaluaciji eseja, upoznavanje sa korisnim vokabularom, gramatičkim strukturama, kao i pravilnom organizacijom teksta potrebnom za dobar rezultat u ovom delu.

Speaking (Govor)

Za ovaj deo testa usavršavate govorni engleski jezik kako bi vaši odgovori bili što jasniji, precizniji i sadržajniji .

Tokom priprema pored upoznavanja sa formatom ispita radi se i na podizanju opšteg nivoa poznavanja jezika kroz uvežbavanje osnovnih i kompleksnih gramatičkih struktura i usavršavanje vokabulara.

TRAJANJE PRIPREMA

Trajanje priprema zavisi od Vašeg trenutnog nivoa i skora koji želite da dostignete na testu.

Radi lakše orijentacije evo uporedne tabele :

CEF Level Cambridge ESOL IELTS TOEFL IBT
9
C2 CPE 8
7.5
C1 CAE 6.5 110-120
6
B2 FCE 5 87-109
4.5
B1 PET 4 57-86
A2 KET
Za više informacija pogledajte www.toefl.org www.toeflgoanywhere.org

Želite više informacija?

9 + 8 =

Pratite nas i na društvenim mrežama