Priprema za IELTS ispit

Tokom priprema za IELTS upoznaćete se sa svim delovima ispita i različitim tipovima ispitnih zadataka. Radi se na podizanju nivoa svake od jezičkih veština, proširuje se vokabular, naročito onaj tipičan za IELTS ispit, a posebna pažnja se posvećuje govoru i pisanju, kao najzahtevnijim delovima ispita.

Opis:

Optimalan period pripreme je 3-4 meseca, ali dinamika priprema, kao i Vaš napredak umnogome zavise od Vašeg prethodnog znanja. Zbog ovih specifičnosti, nastava se izvodi u malim grupama ili individualno.

Više o IELTS ispitu ovde