Uvek je poseban dan, dan za radost i slavlje kada okupimo naše sjajne đake koji su u prethodnim mesecima položili naš završni ispit ili stekli neku od Kembridžovih diploma.Podsetimo se kakva je privilegija biti u ulozi njihovih profesora. Tako je bilo i danas. Još jednom čestitamo svima i ponosimo se njihovim uspesima.