Još jedna nova grupa – engleski početni (A1) kreće od sledeće nedelje.

Naši kursevi jezika za odrasle koncipirani su tako da simultano razvijaju sve jezičke veštine- govor, razumevanje, čitanje i pisanje. Kroz veliki broj raznovrsnih komunikativnih aktivnosti, dijaloga, interaktivnih sadržaja, usvajanje jezika teče zanimljivo i bez muke.

Naši kursevi  baziraju se  na originalnom Oxford programu- HEADWAY, koji je, kao najpopularniji  kurs engleskog na svetu, prošle godine  doživeo  četvrto, osavremenjeno i obogaćeno  izdanje.