Povod za radost i ponos u našoj školi:  upravo pristigli rezultati  iz junskog roka pokazuju koliko su uspešni bili naši kandidati na Kembridžovim YLE i FCE ispitima. Svi su sa položili i to sa sjajnim ocenama! Znajući sa koliko upornosti, rada i volje su se pripremali, od njih  nismo ni očekivali ništa manje od najboljih rezultata. A sada, vreme za slavlje i opuštanje…

ČESTITAMOOOO!