Priznanje za SPEAK iz Britanskog Saveta i za ovu godinu! Kao uspešan partner Britanskog Saveta i pripremni centar za Kembridž ispite, i za 2016. dobili smo status BRONZE MEMBER!