Prvog juna na sceni Kruševačkog pozorišta!

450 godina od rođenja Šekspira- naši đaci oživeće Šekspirove junake.